Toimintaperiaatteet

MISSIO SAKARJA

TOIMINNALLISET PERIAATTEET JA TAUSTAT

1.  YLEISTÄ

1.1 Mikä on Missio SaKarja?

Missio SaKarjaksi on alettu kutsua hengellistä liikehdintää, jota voisi kutsua jopa jonkin asteiseksi herätykseksi ja joka on ollut havaittavissa laajennetulla Savon alueella n. vuoden 2003 alkupuolelta alkaen. Liikehdintä on synnyttänyt kristittyjen keskuudessa tarpeen kokoontua yhteen yli seurakuntarajojen. Leimaa antavaa tälle liikehdinnälle on sen herätyskristillinen luonne. Toiminta on kristittyjen yhteistä toimintaa (ei yhteiskristillistä, jolla on eri merkitys).

1.2  Kristilliset yhteystapahtumat laajennetulla Savon alueella

Kokemukset tämän toiminnan aikana pidetyistä kristittyjen yhteystapahtumista eri  puolilla Savon maakuntaa ovat olleet rohkaisevia ja ne ovat saaneet ilmeisen hyvän vastaanoton eri seurakuntien kristittyjen keskuudessa. Kipinä tilaisuuksien järjestämisestä ja liikkeelle lähteminen ovat tapahtuneet enemmänkin sisäisestä tarpeesta,oikeammin Pyhän Hengen johdatuksesta, kuin tietoisesti ja keinotekoisesti synnyttämällä. Niistä onkin todettava, että Jumala itse on Henkensä kautta vaikuttanut elävää hengellistä yhteyden kokemisen tarvetta, niin vaakatasolla ihmisten välillä, kuin myös ylöspäin suuntautuvaa yhteyttä  Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Kokoontumisissa eri puolilla aluetta on voitu rakentua Sanan äärellä, rohkaistua todistuksista ja saada Pyhän Hengen sanomia, sekä jopa parantua armolahjojen kautta. Tilaisuuksia on pidetty n. kahden viikon välein ja toiminta näyttää kokoavan enenevässä määrin niin uskovia kuin uskosta osattomiakin.

1.3 Kokoontumisen tarve ja motiivit

Tällaisen toiminnan jatkaminen on varmasti hyvin tarpeellista, jopa elintärkeää, todettavissa olevan hengellisen luopumuksen, sekä ajan merkeistä pääteltävissä olevan ja parhaillaan elettävän lopun aikana. Osanottajajoukko on moninainen ja näyttää tulevan pääosin vapaista suunnista ja luterilaisuuden piiristä. Mukana on syvältä huumeiden kiroista nostettuja, tien alkupäässä hapuilevia, kuin myös jo kymmeniä vuosia uskossa olleita. Mukaan tulemisen motiiveiksi on esille noussut mm.seuraavanlaisia syitä ja tarpeita.

Positiivisia syitä ja näkemyksiä:

– Missio Savo mielletään uskovien kohtaamispaikaksi, jossa voi rohkaistua, vahvistua uskossaan, sekä hengellisesti saada ja myöskin olla antamassa

– Missio Savo nähdään potentiaaliseksi mahdollisuudeksi  vaikuttaa oman alueen  hengelliseen elämään. Yhteinen rukouksemme onkin; ”Herra, lähetä herätys!”

– Mukana olevien uskovien erilaisuus ja taustat luovat mahdollisuuden rikastuttaa omaa uskonelämää ja samalla tuoda myös omat kokemukset ja osaaminen muiden hyödyksi  ja rikkaudeksi.

Pettymyksien ja negatiivisten kokemusten pohjalta nousevia syitä ja näkemyksiä:

– Ei ole löytynyt omaa paikkaa mistään srk:sta tai on jotenkin ”potkittu ulos” seurakunnan kuvioista

– Tarpeettomuuden tunne seurakunnan yhteydessä. Ei  huomioida mitenkään. Halua toimintaan ja lahjojakin olisi, mutta kukaan ei niitä tarvitse

– Pettymys seurakunnan toimintaan. Vaikka ihminen kokisi olevansa ”viimeisellä kynnyksellä ja tuhonpartaalla” ei apua ole tarjolla. Seurauksena on ollut katkeruutta ja toivottomuutta

– On puuttunut hengellisen kasvun jatkuvuus. Srk. yhteys ei ole tarjonnut kasvua ja eteenpäin menon mahdollisuuksia. On puuttunut opetus ja hengellisiä näköaloja avartava yhteys. Mahdolliset hengelliset kysymykset ovat jääneet vaille vastausta

– Halu sitoutua johonkin, mutta sopiva kohderyhmä tai joukko puuttunut

– Kokemus, että eletään sellaista vedenjakaja-aikaa. Hengellinen luopumus, harha-opit, moraalinen rappeutuminen, ihmisten arvostaminen maallisin mitoin ja tarve hapuilla pimeydestä valoon. Hengellistä hoipertelua, mutta missä ovat luotettavat tiennäyttäjät ja Jumalan pasuunaan puhaltajat?

– Kokemus, että seurakunnat eivät toteuta Jumalan niille antamia tehtäviä!

Yhteisenä nimittäjänä edellä olevan mukaan useimmilla on siis tarve kokea välittömyyttä, hengellistä vapautta, kasvua ja iloa, hoitoa hengen ja myös ruumiin puolesta ja varmasti myöskin  hengellisen kodin tarvetta. Yleisenä näkynä tällaiselle toiminnalle koetaan olevan tarvetta ja ”tilausta”.

1.4 Uskon käsitys ja hengellinen tausta

Uskonkäsitys perustuu koko raamattuun (raamatun viitteet perustuvat 1933/1938 viralliseen kirkkoraamattuun) ja periaatteeseen, että Raamattua selitetään aina Raamatulla. Uskonkäsitys voidaan ilmaista Uuden testamentin raamatunkohdilla seuraavasti:

– Uskon kohde:   1 Kor 3:11 ”Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus”.

– Ihmisen syntisyys:   Room. 3:22-24  ”…sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki  ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi   vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa   Jeesuksessa”.

– Jumalan kolminaisuus:  Jumala on yksi, mutta ilmestyy kolmessa eri persoonassa,   Isänä, Poikana  ja Pyhänä Henkenä. Tie Jumalan luo käy vain hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta.1 Joh. 2:22 ” Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä”.  2 Kor. 5:19  ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan”.

– Evankeliumi:  Jumalan ilosanoma ihmisille;Room. 1: 1-4  ”… Jumalan evankeliumia,jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,hänen Pojastansa – joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa – Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,”, Kts. myös Joh. 3:16

– Hengellisen heräämisen, eli uudestisyntymisen tarve:  Joh.3:3-5  ” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti,ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Nikodeemus sanoi hänelle:”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”.

– Vanhurskauttaminen:  Jumalan lain kautta ihmiselle tulee synnintunto. Kun ihminen katuvana sitten pyytää syntejään anteeksi, niin Jumala armahtaa syntisen ja syyllisen ihmisen armosta, Jeesuksen sovitustyön tähden.Snl. 28: 13 ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon”. Seurauksena on aseman muutos ja syntisestä ihmisestä tulee armahdettu Jumalan lapsi ja taivaan perillinen. Ihminen on käynyt sisälle ahtaasta portista ja aloittanut taivastien. Uskoontulossa Jeesuksen veri puhdistaa sydämen ja Pyhä Henki, joka on persoona, tulee asumaan ihmisen sydämeen. Ilm. 3:20 ”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani”, Room. 5:1 “Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta…”, Room. 8:1 ”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat”. Kts. myös Gal.2:15 – 21

– Pyhitys:  Uskoon tulleen ihmisen kilvoituselämää joka päiväisessä elämässään.Koska ihminen ei uskoon tullessaan tullut vielä ”valmiiksi” Jumalan ja hengellisten asioiden tuntemisessa (vaikka hän nyt onkin pelastettu), niin Jumalan Pyhä Henki alkaa häntä kasvattaa ja kouluttaa. Ollessaan tässä koulussa ihminen oppii huomaamaan, että hänellä on kolme vihollista; maailma, oma liha ja saatana, jotka pyrkivät koko ajan houkuttelemaan ja vetämään hänet pois uskon tieltä. Taistelussaan houkutuksia ja syntiä vastaan hän joutuu tuntemaan lisääntyvää synnin tuntoa, mutta samanaikaisesti myös lisääntyvää armon tuntoa.Hebr. 12:14 ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitäei kukaan ole näkevä Herraa”, Room. 6: 20 – 23 ”Sillä kun olitte synninpalvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme”. 1 Tim. 6:12 ” Kilvoittele hyvä uskonkilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä”. 2 Kor 7:1”Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa”. 1 Tess. 4:7 ”Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen”. Kts. myös 1 Kor. 1:26 – 31

Yhteistä, määriteltävissä olevaa kokonaista oppia ei ole, mistä johtuen opillisia käsityksiä, taustoja ja painotuksia ei korosteta, koska mukana on erilaisista seurakunnista ja herätysliikkeistä olevia ihmisiä. Taustojen ja korostuksien kohdalla viitataan apostolin sanaan, Heb. 6:1-3  ”Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta,kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii”. Kukin olkoon siis opillisissa painotuksissaan ja kysymyksissään varma uskossaan, ellei Jumala Pyhän Henkensä kautta muuta kirkasta.

2.  TOIMINTA

2.1 Johtoryhmä/hallitus

Toiminnan organisoimiseksi, laillisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden sekä käytännön toimintojen turvaamiseksi toiminta on rekisteröity yhdistysmuotoon ja sille on valittu toimiva hallitus.Yhdistyksen virallinen nimi on Missio Savo ry ja sen kotipaikka Leppävirta. – Tänään (4.1.2013) Missio Savo ei ole enää ry ja sen nykyinen kotipaikka on Kaavi.

2.2  Toiminnan päämäärä ja tavoitteet:

A.  Toiminnan päämäärä voidaan lyhyesti tiivistää seuraavaan lauseeseen:

”Vaikka nimi Missio SaKarja käytännön syiden vuoksi onkin rekisteröity, niin toiminnan tarkoitus ei tähtää minkäänlaisen seurakunnan tai siihen verrattavan liikkeen perustamiseen”.

Sen sijaan sen pyrkimyksenä on täydentää olemassa olevien kristillisten seurakuntien toimintaa, eikä kilpailla niiden kanssa. Kootessaan ihmisiä ja toimiessaan ylitse seurakuntarajojen, toiminnan toivotaan tarjoavan mukana oleville monipuolisemman ja laajemman kokemus- ja kasvupohjan hengelliseen elämään,toimintaan ja uskovien yhteyteen, kuin mitä moni seurakunta pystyy tarjoamaan.

B. Toiminnalle tärkeitä, oleellisia tunnuspiirteitä ja kohteita ovat mm.:

–     Seurakuntataustoja ei korosteta ja srk:iin ”kalastamista” ei harrasteta. Mukana oleville ja mahdollisesti uskoon tuleville ulkopuolisille korostetaan rukouksen ja Pyhän Hengen johdatuksen merkitystä hengellisen kodin löytämisessä.

–      Keskeisiä asioita tapahtumissa ovat Apt. 2:42 mainitut neljä asiaa: apostolinen opetus,keskinäinen yhteys, rukous ja tilanteen niin salliessa myös ehtoollinen.Ehtoollisyhteyttä ja –viettoa suositellaan kylläkin vietettäväksi ensisijaisesti  jokaisen omassa seurakunnassa.

–      Kokoontumisissa ei keskitytä, korosteta, eikä opeteta srk:ien opillisia kysymyksiä (ns. Kristuksenopin alkeiskysymyksiä, esim. kasteesta), vaan opetus ja Sanan selitys, kun sellaista on, on Kristus –keskeistä. Tapahtumien tulisi olla hengellisesti ja henkisesti syvästi hoitavia. Yhteinen rukous ja henkilökohtainen sielunhoito ovat myös tärkeitä.

–      Armolahjojen ja Pyhän Hengen toiminta sallitaan UT:n mukaisesti (srk. arvostelee profetiat ja selittämisen).Armolahjojen toiminnan on oltava seurakuntaa ja toimintaa rakentavaa, jolloin esim. kielillä puhumiseen on saatava aina selitys.

C. Konkreettisia toiminnan painopisteitä ovat mm. seuraavat:

a. Elävän Kristus-yhteyden löytäminen, joko ensi kertaa elämässä tai sitten uudistumisen kautta uudelleen. Ilm. 2:4,5 ”Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi  ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta”.

b. Uskovien kaikkinainen hoitautuminen = hengellinen uudistuminen, henkinen ja fyysinen, uskovien rikkinäisyydestä eheytyminen, sairauksista parantuminen, vapautuminen sidonnaisuuksista (hengellisistä harhoista varoittaminen / vapautuminen ja raittiiseen, raamatunmukaiseen oppiin kasvattaminen), luopumuksesta ja eksytyksistä varoittaminen ja yleensäkin asioiden kaikinpuolinen kuntoon saattaminen.

c. ”Kristuksen ruumis”- (eli ekklesian = Jumalan srk.:n) identiteetin ymmärtäminen ja siinä kasvaminen. Konkreettisen Kristus –ruumiin yhteyden kokeminen.

d. Valmistautuminen ja valmistaminen seuraaviin asioihin:

1. Lopunaikaan valmistautuminen:

(vert. 10 neitsyttä, uskovien vainot,pedon merkki)

2. Uskovien verkottuminen:

Valmius toimia ja elää lopunajassa =”sotakuntoisuus”!

3. Suomen uskovien lähetys- ja palvelutehtävät:

Venäjän juutalaisten II Exodus: valmiustila palveluun.

4. Evankeliointi: Erikoiskohteena uuspakanallinen Suomi ja sen seurakuntien herättely ja tietenkin yksittäiset ihmiset.

Lopuksi:

Missio SaKarja ja sen toiminta ei ole itsetarkoitus, vaan se pyrkii vain pieneltä osaltaan toteuttamaan omalla alueellaan Mestarin kehotusta; Matt. 9:37, 38 ”Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa”.

Rukoillaan tähän työhön siunausta ja Pyhän Hengen johdatusta!

Leevi Launosen laulun ”Matkalla huomiseen” sanoin:

” Maailmaan, kuohuvaan, Sanan Herra toi, parempaa odottaa, Herran omat voi, uusi maa puhkeaa, esiin kuorestaan, joukko uskovaisten, käy laulamaan.

Jeesus-tie meidät vie, voittoon valtavaan, uskoen, luottaen kotiin kuljetaan. Nyt jo nään tieni pään, tuolla loistavan, kuulen äänen Herran, mua kutsuvan.

Matkalla me oomme suureen huomiseen, siksi nyt jo laulaa voimme hymyillen. Yhteyttä tunnen kanssas ystäväin, kanssasi mä tahdon käydä eteenpäin.”

Kymmenen vuotta Missio Savoa